Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Dzierżoniów
Ogłoszenie o naborze Nr 25350

Warunki pracy

praca przy komputerze
praca w terenie
praca ze zwierzętami
możliwość kontaktu z materiałem zakaźnym

Zakres zadań

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • realizacja programu badań monitoringowych zakażeń zwierząt
 • kontrole w zakresie zdrowia zwierzat przeznaczonych do rozrodu , materiału biologicznego, jaj wylęgowych oraz produktów akwakultury
 • kontrole przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalnosci nadzorowanej
 • wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i ochronie zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz obsługa programów informatycznych w przedmiotowym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • czynne prawo jazdy
 • przeszkolenie w zakresie administracji publicznej
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1953580.html
APLIKUJ TERAZ