Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Jawor
Ogłoszenie o naborze Nr 28226

Warunki pracy

- praca biurowa (komputer) jak również w terenie w różnych warunkach środowiskowych i niskich temperaturach,
- bezpośredni kontakt ze zwierzętami gospodarskimi,
- wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego,
- stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą oraz spraw związanych z organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury i zwierząt futerkowych, sektora akwakultury i zwierząt futerkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, w tym tworzenie harmonogramów i weryfikacja harmonogramów badań kontrolnych sporządzonych przez wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją,
 • aktualizacja i przygotowywanie projektów planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza w l instancji w zakresie realizowanych zadań,
 • sporządzanie planów finansowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych i monitoringu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1990041.html
  APLIKUJ TERAZ