Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lwówek Śląski
Ogłoszenie o naborze Nr 38177

Warunki pracy

-Praca biurowa
-Praca w terenie.
-Kontakt ze zwierzętami.
-Kontakt z materiałem zakaźnym.
-Stres związany z podejmowaniem decyzji -
- Możliwe nietypowe godziny pracy również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
-Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
-Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych( Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek piętrowy)
-praca wymaga przemieszczania się miedzy piętrami , brak windy.
-Narażenie na czynniki biologiczne, choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne
-Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych produktów.
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach spożywczych oraz produktach mogących mieć kontakt z żywnością w celu oceny ryzyka i stopnia zagrożenia jakie one niosą dla zdrowia i życia konsumentów.
 • Prowadzenie spraw związanych z wywozem, przywozem, eksportem i importem produktów spożywczych pochodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności sprowadzanej do kraju i opuszczającej kraj.
 • Prowadzenie spraw związanych z krajowym planem monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z sprawozdawczością miesięczną i roczną w celu przekazania jej organom wyższej instancji.
 • Przygotowywanie decyzji w celu wdrożenia postępowania administracyjnego.
 • Współpraca z innymi inspekcjami i organami samorządowymi w celu przeprowadzania wspólnych ustaleń i przeprowadzania wspólnych kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność logicznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu bezpieczeństwa żywności
APLIKUJ TERAZ