Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Polkowice
Ogłoszenie o naborze Nr 25598

Warunki pracy

Praca wykonywana w godzinach 7.30-15.30 w pomieszczeniu biurowym ulokowanym na IV piętrze w budynku czterokondygnacyjnym bez windy. Stanowisko wyposażone w komputer — praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • W zakresie zadań mieszkaniowo-socjalnych: prowadzenie gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy tj. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w uprawnień policjantów do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach prawa policjantów i osób uprawnionych do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i naliczanie tej należności oraz prowadzenie ewidencji, prowadzenie niezbędnej ewidencji osobowej i rzeczowej dotyczącej gospodarki mieszkaniowej, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendanta.
 • Prowadzenie dokumentacji i nadzór nad prawidłową realizacją usług przygotowywania i rozliczania posiłków profilaktycznych dla policjantów oraz posiłków dla osób zatrzymanych.
 • Sporządzanie list płac na równoważniki pieniężne za wyżywienie dla uprawnionych policjantów w zamian posiłku profilaktycznego, list płac na równoważniki za wyżywienie psów dla przewodników psów służbowych, naliczanie ryczałtu za wyżywienie psa służbowego.
 • Naliczanie należności, dystrybucja oraz wstępna weryfikacja należności zimnych i ciepłych napojów dla osób uprawnionych, w zależności od pory roku.
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do obciążenia podatkiem od nieruchomości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.
 • Sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie odzieży ochronnej, ryczałtu za pranie lub ekwiwalentu za ich pobieranie.
 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz rozliczanie procedury przyjęcia darowizn rzeczowych i finansowych.
 • Nadzór nad pracownikami obsługi gospodarczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor_1956575.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- obsługa komputera powyżej 4 godzin,- praca administracyjno-biurowa.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca przy komputerze,- oświetlenie...

  Inspektor

  Warunki pracy- praca kancelaryjno-biurowa- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu - narzędzia pracy: komputer-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, telefon, fax - ograniczona możliwość poruszania się w miejscu realizacji codziennych...

  Starszy inspektor

  Warunki pracy- praca w budynku KWP we Wrocławiu w warunkach stresu związanego z obsługą klientów zewnętrznych Policji- sporadycznie praca w terenie związana z wyjazdami służbowo-szkoleniowymi w związku z realizacją zadania nadzorowania podległych...