Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Kierownik Ekipy Montażowej

Marka Wajnert Meble to doceniony na rynku polskim i zagranicznym producent mebli wypoczynkowych i systemowych. Firma rodzinna z ponad 30 letnią historią jest liderem w produkcji mebli w Polsce zajmując w rankingach miejsce w pierwszej trójce. Meble powstają dzięki zaangażowaniu i współpracy ponad 600 osób zatrudnionych w firmie, działających na jej rozwój i sukces.

 

Obecny zespół wymaga wsparcia dlatego poszukujemy kandydata na stanowisko:

Kierownik Ekipy Montażowej
Miejsce pracy: Międzybórz
TWOJE ZADANIA NA STANOWISKU:
 • nadzór nad zespołem montażowym w czasie realizacji hoteli, stoisk targowych, realizacji nietypowych
 • kontrola wykonanych instalacji mebli
 • nadzór i koordynowanie dostaw na montażach
 • prace na wzorcowni, wykonywanie nowych kolekcji mebli,
 • obsługa podstawowych maszyn stolarskich
 • współpraca z działem technicznym przy opracowaniu nowych wzorów
JAKIE WYMAGANIA POWINIENIEŚ SPEŁNIAĆ:
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość produkcji mebli
 • umiejętność pokierowania zespołem osób w celu terminowej realizacji zadania
 • komunikatywność
 • samodzielność, dobra organizacja pracy
 • wykształcenie min. średnie
 • gotowość do pracy w terenie, na obszarze całej Polski,
 • praktyczna znajomość rysunku technicznego
 • prawo jazdy kat. B
CO OFERUJEMY:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • warunki wynagrodzenia na dobrym poziomie, możliwe dodatkowe premie
 • możliwość rozwoju
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania
 • pracę w zgranym zespole
 • dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci
 • upominki świąteczne dla pracowników i dzieci
 • imprezy integracyjne
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/kierownik-ekipy-montazowej_2099068.html
Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@wajnert.com.pl wraz z następującą klauzulą:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Międzyborzu, przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajnert Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail dane.osobowe@wajnert.com.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach,
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ