Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Kierownik Projektów Budowlanych / Construction Project Manager


Międzynarodowa firma budowlana poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko: Kierownik Projektów Budowlanych / Construction Project Manager. To wspaniała okazja dla uzdolnionych kandydatów, którzy chcieliby pracować w międzynarodowym zespole. Jeśli posiadasz min. 5~6 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość angielskiego na co najmniej poziomie dobrym, nie wahaj się, aby aplikować na wspomniane stanowisko.

Kierownik Projektów Budowlanych / Construction Project Manager

Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki ogólne:
 • Rozumienie umów zlecenia i podwykonawstwa oraz zarządzanie nimi
 • Stymulowanie i poprawa stosunków z klientem, architektem, podwykonawcami
  i sprzedającymi
 • Może współpracować z zespołem przygotowania projektu przy opracowywaniu projektu
 • Zarządzanie budżetem i sprawozdawczością finansową, interpretowanie i analizowanie sprawozdań, aby zapewnić dotrzymanie budżetu
 • Zarządzanie programem zapewnienia jakości i kontroli jakości
 • Zapewnianie przywództwa przy ocenie ryzyka, negocjacjach umów oraz decyzjach dotyczących wynagrodzeń i cen
 • Zwiększanie kompetencji zespołu związanych z wymogami dotyczącymi relacji w zakładzie pracy i relacji pracowniczych
 • Zwiększenie egzekwowania protokołów bezpieczeństwa przez pracowników ds. inwestycji
 • Współpraca z księgowością celem zainicjowania procesu składania wniosków o zapłatę oraz kontroli w celu zapewnienia terminowego otrzymania zapłaty
 • Wspieranie i zwiększanie wykorzystania różnych inicjatyw oraz technologii
 • Budowanie wydajnych relacji z klientem, zespołem ds. projektu technicznego, podwykonawcami, dostawcami i grupami użytkowników, które odzwierciedlają i wspierają podstawowe wartości firmy oraz spełniają oczekiwania klienta lub je przewyższają
 • Okazywanie zaangażowania na rzecz jakości poprzez ocenianie procesów związanych z projektem i dokonanie niezbędnych zmian, korzystając z informacji przekazanych przez klienta, aby wprowadzić ulepszenia i spełnić przewidywania klienta wewnętrznego
  oraz zewnętrznego lub je przewyższyć
 • Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za zapewnienie skutecznego delegowania zadań oraz zmotywowanie pracowników celem realizacji projektu według wysokich standardów
 • W czasach niepewności na kierowniku projektu można polegać dzięki jego doskonałej znajomości branży i konkretnych problemów
 • Będąc pracownikiem wyższego szczebla w ramach inwestycji, od kierownika projektu można wymagać radzenia sobie w trudnych sytuacjach z interesariuszami
Zakres prac określony w umowie:
 • Nadzorowanie placu budowy
 • Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich budowlanych aspektów w projektach, na etapie promocji jak i realizacji
 • Przygotowywanie obmiaru postępu robót
 • Koordynowanie prac podwykonawców
 • Nadzór i kontrola nad postępami prac
 • Przeprowadzanie przetargów dla podwykonawców
 • Przeglądy ilościowe
 • Koordynowanie harmonogramów
 • Kontrola kosztów
 • Kontrola oraz dokumentowanie jakości
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie
 • Sporządzanie raportów projektu
 • Wszelka pomoc konieczna przy realizacji projektów
 • Prace biurowe konieczne do wykonania wszystkich powyższych zadań
Wymagania:
 • Min. 5~6 lata doświadczenia zawodowego jako Project Manager 
 • Dobra znajomość języka angielskiego 
 • Dodatkowym atutem będą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

 

 

W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/kierownik-projektow-budowlanych-construction-project-manager_1906629.html
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)
APLIKUJ TERAZ