Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 51709

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek wielokondygnacyjny wyposażony w windę,
•Budynek przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
•Parking przy budynku urzędu,

Zakres zadań

  • Weryfikacja i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom
  • Analiza danych wynikających z kart kontowych, weryfikowanie prawidłowości dokonanych księgowań w celu rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych
  • Dokonywanie zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom oraz dystrybuowanie wpływów uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • Umiejętność redagowania pism,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ