Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Laborant

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 23112

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Pracowni oraz w terenie, również w zmiennych warunkach pogodowych,
- prowadzenie pojazdów służbowych o masie do 3,5 t,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym kontakt z materiałem niebezpiecznym (np. ścieki, odpady, gazy odlotowe itp.) oraz z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi (mutagenne, toksyczne, żrące),
- wysiłek fizyczny (przenoszenie sprzętu pomiarowego o masie do ok. 20 kg) oraz praca na wysokości,
- nietypowe godziny pracy, w szczególności częste wyjazdy służbowe, w sporadycznych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniach o charakterze laboratoryjno-biurowym w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • pobieranie próbek do badań ze wszystkich komponentów środowiska (woda, ścieki, gleby, odpady itp.),
 • wykonywanie w próbkach pobranych do badań wymaganych pomiarów oraz obliczeń i stosownych zapisów w celu podania wyniku końcowego,
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposażenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcowań wewnętrznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń,
 • zapewnienie transportu pobranych próbek,
 • sprawowanie opieki nad pojazdami przeznaczonymi do transportu pobranych próbek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu odpowiednich technik pomiarowych,
 • Przeszkolenie z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Ogólna (podstawowa) znajomość norm i metodyk związanych z realizowanymi zadaniami.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/laborant_1926270.html
APLIKUJ TERAZ