Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Magazynier (kierowca)

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Magazynier (kierowca)
Miejsce pracy: Chocianów
Numer: StPr/19/0974
OBOWIĄZKI:

1. Prowadzenie samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespołu pojazdów złożonych z samochodu oraz przyczepy o łącznej masie całkowitej nieprzekraczającej 4,250 tony. 2. Bezpieczny transport przewożonych ładunków. 3. Sprawdzanie przed jazdą kompletności i ważności dokumentów pojazdu oraz wykonywanie podstawowych czynności w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy samochodem (sprawdzenie stanu technicznego pojazdu- paliwa, płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego, warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych. 3. Prowadzenie dokumentacji jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz dokumentacji związanej z przewożonymi ładunkami. 4. Zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. 5. Zabezpieczanie ładunku przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 6. Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji. 7. Wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych. 8. Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. 9. Prawidłowe oznakowanie składowanych towarów. 10. Przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminu zwrotu opakowań. 11. Utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe

Miejsce pracy:

Chocianów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 033,7 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

APLIKUJ TERAZ