Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Magazynier

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Magazynier
Miejsce pracy: Chocianów
Numer: StPr/19/0972
OBOWIĄZKI:
1. Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji. 2. Wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych. 3. Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. 4. Prawidłowe oznakowanie składowanych towarów. 5. Przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań. 6. Utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.7. Prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. 8. Czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo - odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów. 9. Uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych. 10. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe

Miejsce pracy:

Chocianów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 033,7 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach

APLIKUJ TERAZ