Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Specjalista ds. parametryzacji

Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. parametryzacji
Miejsce pracy: Wrocław
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:
 • parametryzację systemów i aplikacji IT, w zakresie działania produktów
 • opracowywanie rozwiązań systemowych umożliwiających obsługę pełnej oferty produktowej
 • weryfikację możliwości systemów i aplikacji informatycznych na etapie konstruowania nowych produktów
 • monitoring aktualnego stanu parametryzacji
 • podejmowanie działań zaradczych w sytuacjach wykrycia nieprawidłowości związanych z działaniem systemów
 • inicjowanie i koordynację modyfikacji w narzędziach IT
 • współpracę przy opracowywaniu procedur i opiniowanie projektów w zakresie ich konfigurowalności i parametryzacji powdrożeniowej
 • analizę i optymalizację narzędzi systemowych
 • udział w testach aplikacji i narzędzi IT w zakresie wdrażanych zmian oraz udostępnianych nowych funkcjonalności
 • tworzenie dokumentacji opisującej działanie aplikacji i systemów IT

 

Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego, mile widziani również studenci ostatnich lat studiów kierunków technicznych lub ekonomicznych
 • mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze finansowym,
 • znajomości podstawowych zasad działania produktów bankowych (rachunki, depozyty, kredyty, karty płatnicze, ubezpieczenia itp.),
 • dodatkowym atutem będzie znajomość notacji BPMN, UML,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka SQL,
 • bardzo dobrej znajomości narzędzi MS Office (w szczególności Excel),
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych i organizacyjnych, jasnego i precyzyjnego formułowania wniosków,
 • gotowości do podejmowania samodzielnych działań i decyzji,
 • komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

Dołącz do nas, a otrzymasz:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • benefity w postaci karty MultiSport, prywatnej opieki medycznej oraz dostęp do różnorodnych akcji w ramach funduszu socjalnego
 • pracę w doświadczonym zespole, który ciągle się rozwija
 • pracę w otoczeniu zaawansowanym technologicznie
 • pracę w najbardziej innowacyjnym Banku w Polsce

 

z dopiskiem: IT/PARAM/2018/Wrocław w tytule wiadomości


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi Kandydatami.
Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 5000 pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 430 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku – Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.
APLIKUJ TERAZ