Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 30392

Warunki pracy

- praca siedząca
- praca wymaga szczególnej koncentracji
- praca wymaga sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • naliczanie i sporządzanie list miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi z prawidłowo ustalonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawidłowo ustalonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z tytułu prowadzonej egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dokonania terminowej realizacji przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych płacowych. Prowadzenie kartotek uposażeń, wynagrodzeń w celu prawidłowego naliczania płac
 • obliczanie składek DRA, RCA w celu przekazania do ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK
 • sporządzanie rocznej informacji w zakresie osiągniętego dochodu i pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych w celu terminowego przekazania ich do właściwego US oraz dla podatników
 • sporządzanie rocznej informacji dla pracowników o wysokości pobranych oraz odprowadzonych do ZUS składek społecznych i zdrowotnej
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników jak również do Zakładu Emerytalno Rentowego oraz ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków w celu przekazania informacji pracownikowi lub instytucji
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, Komornicy Sądowi, Sądy i inne
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) pracy w komórkach finansowych
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość obliczania płac
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • komunikatywność niezbędna przy obsłudze interesantów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w komórkach płacowo-kadrowych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2020961.html
APLIKUJ TERAZ