Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 30226

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności m.in. przemieszczanie wzorców masy do 25 kg. Praca wymagająca koncentracji. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe stanowią ok. 70% czasu pracy. W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, objętości, przepływu płynów oraz taksometrów,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych oraz o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych
 • obsługa Punktu Obsługi Klienta
 • prowadzenie samochodu służbowego o masie do 3,5 t.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o ocenie zgodności i nadzoru rynku, KPA
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-legalizator_2017713.html
APLIKUJ TERAZ