Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 24320

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku. Praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone jest w komputer, drukarkę, faks, ksero. W budynku znajduje się winda. Brak jest podjazdów i toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych. Stanowisko wymaga przemieszczania się między budynkami KMP i innymi jednostkami podległymi KMP we Wrocławiu (Komisariaty Policji).

Zakres zadań

 • dokonywanie przeglądu stanowisk Opracowywania Dokumentów Niejawnych (ODN) i stanowisk dostępowych do Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI) i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) oraz czyszczenia i archiwizowania logów systemowych stanowisk, tworząc kopie zapasowe systemu operacyjnego w celu realizacji wymogów procedur bezpiecznej eksploatacji i szczególnych wymagań bezpieczeństwa,
 • szkolenie kandydatów oraz użytkowników systemu celem umożliwienia pracy na stanowisku ODN i Systemu Niejawnego Policji (SNP) PSI / KCIK w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu,
 • instalowanie, odblokowywanie, usuwanie użytkowników, nadawanie uprawnień i zarządzanie hasłami dostępu, instalowanie autocertyfikatów kart Elektronicznego Klucza Dostępowego (EKD) na stanowiskach dostępowych SNP celem zapewnienia bezpieczeństwa systemu poprzez poprawną weryfikację użytkownika,
 • instalowanie i uaktualnianie oprogramowań antywirusowych oraz sterowników urządzeń celem zapewnienia poprawnego działania urządzeń peryferyjnych z jednostką centralną oraz zabezpieczenia zasobów komputera przed oprogramowaniem złośliwym,
 • przygotowywanie konfiguracji sprzętowo-programowej celem zgodnej z przepisami bezpiecznej i sprawnej eksploatacji stanowisk ODN i SNP PSI/KCIK,
 • uruchamianie i usuwanie stanowisk ODN i SNP PSI/KCIK w celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych,
 • prowadzenie "Dziennika Stanowiska Komputerowego ODN i SNP PSI/KCIK" oraz nanoszenie wszystkich zaistniałych zmian dotyczących tych stanowisk celem zapewnienia kompletnych i aktualnych informacji o konfiguracji bazowej jednostki centralnej funkcjonującej jako stanowisko,
 • usuwanie awarii stanowisk komputerowych typu: ODN I SNP PSI/KCIK w celu umożliwienia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przetwarzania i wytwarzania stosownej dokumentacji niejawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora systemów ODN
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość systemu operacyjnego i programów Word, Excel,
 • znajomość serwisu komputerowego,
 • umiejętność instalacji oprogramowania i sterowników urządzeń,
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole,
 • samodzielność,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych - administrator systemu,
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-referent_1941122.html
APLIKUJ TERAZ