Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 33670

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na II piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek wyposażony w windę, jednak brak podjazdu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowywanie projektów opinii i uzgodnień w ramach ocen oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie analizy porealizacyjnej i przeglądu ekologicznego,
 • przygotowywanie projektów decyzji ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko i jego zagrożenia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, chemii, fizyki, biologii, geografii, geologii, hydrologii, leśnictwa, rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-specjalista_2071407.html
  APLIKUJ TERAZ