Praca na Dolnym Śląsku

Praca w trudnych warunkach w Sycowie

praca w trudnych warunkach

Jeszcze nie tak dawno popularne było, aby osoby pracujące w szkodliwych warunkach otrzymywały dodatek do pensji, wynagradzający szkodliwy wpływ zajęcia na zdrowie. Dodatek taki zapewniał co miesiąc dużo lepsze warunki życia. Wiele osób, szczególnie tych starszych, wciąż liczy na tego typu wypłaty. Czy mają oni szansę uzyskać je w Sycowie?

Dodatek do pracy w szkodliwych warunkach w Sycowie już od pewnego czasu jest bardzo mało popularny. Dotyczy to jednak nie tylko tego miasta, ale polityki firm w całym kraju. Jego wypłacanie nie regulują bowiem żadne przepisy krajowe, a jedynie wewnętrzne regulaminy przedsiębiorstw. Ze względu na cięcie kosztów, pracodawcy zatem rezygnują z tego typu benefitów. Na wypłaty tego typu można liczyć właściwie jedynie w dużych przemysłowych zakładach państwowych.

Praca w szkodliwych warunkach mylona jest często z pracą w warunkach szczególnych. Są to warunki, które dają prawo do przyznania emerytury pomostowej, czyli takiej, na którą można przejść wcześniej. Aby jednak je uzyskać, należy spełniać łącznie kilka warunków określonych w polskim prawie. Jeszcze innym określeniem jest praca o szczególnym charakterze. Dotyczy ona zawodów, które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz stale wysokiej sprawności psychofizycznej. Należą do nich między innymi kierowcy oraz motorniczy transportu publicznego, ratownicy medyczni, pracujący w górnictwie, hutnictwie oraz energetyce, chemii lub budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *