Praca na Dolnym Śląsku

Czy wypada przyjaźnić się z szefem w Bystrzycy Kłodzkiej?

czy wypada przyjaźnić się z szefem

Relacja między pracownikiem a szefem jest zwykle bardzo sformalizowana, jednak coraz częściej odchodzi się od typowo hierarchicznych sposobów zarządzania, co wpływa na zbliżenie się przełożonego z podległymi mu osobami. Bliższemu poznaniu sprzyjają również mniejsze miasta, takie jak Bystrzyca Kłodzka, w której często relacje z pracy przenoszone są do codziennego życia.