Praca na Dolnym Śląsku

Dlaczego mieszkańcy małych miast mają trudności na rynku pracy?

dlaczego mieszkańcy małych miast mają trudności na rynku pracy

Mieszkańcy małych miast takich jak na przykład Jedlina-Zdrój bardzo często mają trudności w znalezieniu pracy, która pozwoliłaby im utrzymać się na godnym poziomie. Z jednej strony jest to związane z niskim poziomem rozwoju małych miast, ale z drugiej strony jest to kwestia pewnej mentalności oraz podejścia, które trudno jest zmienić. Większość osób wychowanych w małym mieście ma bowiem problem z odnalezieniem się na szybko zmieniającym się rynku pracy. Dlaczego tak się dzieje?

Jedlina- Zdrój to jedno z miast, w których poziom bezrobocia wskazuje na duży problem na rynku pracy. Z biegiem czasu jednak niewiele się zmienia. W mieście nie pojawiają się nowe inwestycje, a brak przedsiębiorczości wśród mieszkańców powoduje, że nie ma też nowych miejsc pracy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest w dużej mierze to, że ludzie w małych miastach nie mają dostępu do treści, które motywowałyby ich do zakładania swoich firm. Dzieci nie mają pod tym kątem wzoru w rodzinach, którzy wykonują często proste prace za niewielkie wynagrodzenie. Również w środowisku szkolnym brakuje osób, zachęcających młodych ludzi do przedsiębiorczych działań w mieście. Nieumiejętność dostosowania się do wymagań rynku pracy widać często również wtedy, kiedy wyjadą oni z Jedliny-Zdroju. Często osoby z mniejszych miast bowiem nawet nie próbują edukować się oraz rozwijać zawodowo, godząc się wykonywanie prostych prac fizycznych za niewielkie pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *