Przejdź do treści

Specjalna strefa ekonomiczna szansą dla Prochowic

  • przez
specjalna strefa ekonomiczna szansą dla Prochowic

Prochowice to miasto położone w centralnej części województwa dolnośląskiego nad rzeką Kaczawą. Najbliższym większym miastem jest znajdująca się w odległości osiemnastu kilometrów Legnica. Nieco dalej trzeba jechać, żeby znaleźć się w stolicy województwa, Wrocławiu, bo około pięćdziesięciu kilometrów. W całej gminie Prochowice mieszka aktualnie prawie siedem i pół tysiąca mieszkańców, zaś w mieście będącym jej stolicą zaledwie 3 642 osoby.

W mieście występuje wysokie bezrobocie. W 2015 roku wynosiło ono aż 22,8%. Biorąc pod uwagę, że w całym województwie wynosiło ono 8,5%, to liczba ta tym bardziej powinna martwić mieszkańców Prochowic. Szansą dla osób bezrobotnych może być podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej, która ma przyciągać inwestorów polskich oraz zagranicznych. Oferuje im ona częściowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, mogące wynosić nawet do 50%, a także wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie poszukiwania odpowiednich pracowników.

Patrząc na dotychczasowe gminy, w których zostały otwarte strefy ekonomiczne, znacznie przyczyniają się one do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców, powstawania nowych projektów, a co za tym idzie do rozwoju całej gminy oraz wzrostu podaży pracy. Za wzrostem możliwości w gminie przemawiają także: bliskość do granicy z Niemcami, rozwinięta sieć dróg oraz duży potencjał gospodarczy oraz intelektualny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *